Telekomunikace

 • Vytyčování průběhu podzemních vedení komunikační sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.včetně zápisu o vytýčení PVKS – region Moravskoslezský kraj.

 • Projekty vynucených překládek a ochránění komunikační sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - region Moravskoslezský kraj.

 • Realizace ochránění podzemních komunikačních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. včetně kompletní odpočtové dokumentace a geodetického zaměření – region ČR.

 • Realizace přeložek nadzemních i podzemních komunikačních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. včetně kompletní odpočtové dokumentace a geodetického zaměření – region ČR.

 • Práce v jednotné telekomunikační síti JTS – region ČR.

 • Zřizování PSTN, ISDN, ADSL – region ČR.

 • Montáž IRT – region ČR.

 • Přípojky rodinných domů – region ČR.

 • Vyhledávání a opravy poruch v nadzemní a podzemní komunikační síti včetně výkopových prací – region ČR.

 • Výstavba nadzemních a podzemních sítí včetně sloupových tratí – region ČR.

 • Rekonstrukce a demontáže veškerých kabelových sítí včetně sloupových tratí aj. – region ČR.

 • Pokládka HDPE trubek včetně kalibrace, tlakové zkoušky a protokolu – region ČR.

 • SS a ST závěrečné měření na metalických kabelech – region ČR.

 • Montáže vnitřních a venkovních rozvaděčů vč. technologií KRONE, QUANTE, aj. – region ČR.

 • Rekonstrukce bytových slaboproudých rozvodů – region ČR.

 • Opravy a překládky kabelů poškozených sítí vlivem živelných pohrom (povodní), autonehod – region ČR.

 • Elektroinstalační práce – region ČR.

 • Výstavba zemních a nadzemních distribučních sítí NN – region Moravskoslezský kraj.

 • Revize NN – region Moravskoslezský kraj.

 • Výstavby VO – region Moravskoslezský kraj.

 • Výkopové práce – region ČR.

 • Montáž multifunkčních kanálů (tvárnicových tras) – region ČR.

 • Montáž kabelových komor – region ČR.

 • Záruční a pozáruční servis.